Dilemma

Gemälde "Dilemma" aus der Sammlung "Parallelen".